bojana cupic

Put do uspeha, put do sebe

Dokle god ne probate doći do uspeha, nećete saznati koliko ste dobri, snažni, izdržljivi, talentovani, moćni. Često, na kraju, uspeh nije ni bitan, niti...

Pismo majci

Zahvaljujući napredku tehnologije ne moram sada da trčim u papirnicu i kupujem papir za pismo,ni kovertu, niti moram ići u poštu da kupim markicu,...

Odluke – nema ničeg moćnijeg

Često me ljudi pitaju kako da im bude u životu bolje, kako da dobiju sve što žele, kako da budu zdraviji, da donose bolje...