Savet dana

Mudrost dana

Prava istina..

Mudrost dana

Bez mašte - nikako 🙂

Savet dana

Uočiti na vreme!

Slika dana

O da! 🙂

Savet dana

Sebi ste najpreči!

Savet dana

Što je sigurno, sigurno je.

Mudrost dana

Činjenica