2431 0 1
Ne beži od sebe

Ne beži od sebe

2782 0 0
Danas prolazi…

Danas prolazi…

10615 1 0
Brinite o sebi

Brinite o sebi

89478 6 2
Biram sebe

Biram sebe

3455 0 0
Zavolite sebe

Zavolite sebe

2516 0 0
Tražite svoje ljude

Tražite svoje ljude

94859 2 2
Da odgajite sina Muškarca

Da odgajite sina Muškarca

18139 1 0
Grešila sam…

Grešila sam…

5261 1 0
Dužni ste samo sebi!

Dužni ste samo sebi!

34197 0 1
Postoje žene

Postoje žene

1146 0 0
Saosećanje dolazi iz srca

Saosećanje dolazi iz srca

44391 2 1
Dobri ljudi nisu glupi

Dobri ljudi nisu glupi

19598 0 1
Moja mati me ne voli

Moja mati me ne voli

10560 1 1
Budala ostaje budala

Budala ostaje budala