41694 2 0
Dobri ljudi nisu glupi

Dobri ljudi nisu glupi

19552 0 1
Moja mati me ne voli

Moja mati me ne voli

9376 1 1
Budala ostaje budala

Budala ostaje budala