42142 2 0
Dobri ljudi nisu glupi

Dobri ljudi nisu glupi

19557 0 1
Moja mati me ne voli

Moja mati me ne voli

10139 1 1
Budala ostaje budala

Budala ostaje budala