karma

Kako govor utiče na našu karmu

Važno je zapamtiti da kada kritikujemo nekoga, preuzimamo negativnu karmu i loše karakterne osobine tog čoveka. To je zakon karme. Takođe, preuzimamo osobine ličnosti...