Uncategorized

Ti ne zaslužuješ toga, ko se vraća. Ti zaslužuješ toga ko ne odlazi.

Često sam razmišljala o ljudima koji se vraćaju posle toga kada su odlučili da odu. Čekala sam taj dan kada će se vratiti i...

Budi zvezda sopstvenog života

Da li nagradite sebe kad postignete nešto oko čega ste se trudili, naporno radili i uspešno završili? Da li zastanete, čestitate sebi, pohvalite se? Da li...