Savet dana

Slika dana

Odlična izreka!

Savet dana

Ima smisla!

Savet dana

Što je sigurno - sigurno je!

Savet dana

Delotvoran savet!

Mudrost dana

Zapravo, sve je jednostavno!

Mudrost dana

Upravo to!

Savet dana

Odličan savet!

Savet dana

Čuvajte nerve. Trebaće vam:)

Mudrost dana

Tačno!

Mudrost dana

Brinući o tuđoj sreći, nalazimo svoju!

Savet dana

Život sve vrati!

Mudrost dana

Sam sebi si najbolja podrška!