Savet dana

Savet dana

Uočiti na vreme!

Slika dana

O da! 🙂

Savet dana

Sebi ste najpreči!

Savet dana

Što je sigurno, sigurno je.

Mudrost dana

Činjenica

Slika dana

Radim šta hoću! 🙂

Mudrost dana

Uvek!

Poruka dana

Pamtite to.

Mudrost dana

Biće kako je suđeno..