1239 1 0
Dobri ljudi nisu glupi

Dobri ljudi nisu glupi

631 0 0
Moja mati me ne voli

Moja mati me ne voli

1012 1 0
Budala ostaje budala

Budala ostaje budala

3991 4 1
Dragoj prijateljici…

Dragoj prijateljici…